İmha Hizmetleri

Mert Metal Geri Kazanım olarak vermiş olduğumuz hizmetlerden biri de imha hizmetleridir. İmha hizmetlerimiz tekstil imhalarını ve arşiv imhalarını kapsamaktadır. Arşiv imhaları genellikle firma ve kurumlar tarafından yapılmaktadır. Firma ve kurumlar hassas bilgilere sahiptirler ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi mümkün olmayacak şekilde imhası gerekmektedir. Bu tür evraklar firmamız tarafından uzman ekibimiz ile birlikte imha edilmektedir.

Resmi/özel kurum ve kuruluşların yazılı belge ve evrakları bekletilmeden firmamız tarafından imha edilir ve imha işlemlerimiz tamamlandıktan sonra tarafınıza İmha İşlem Tutanağı verilmektedir. İmha işlemleri tamamlandıktan sonra parçalanan ürünler geri dönüşüm mümkün ise geri dönüşüme, mümkün değil ise bertarafa gönderilir. Bertaraf süreci yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.